Aktuální přehled událostí

21.08.2017

Dovolená - lékařka

-25.8.2017 má praktická lékařka v Žinkovech a Neurazech dovolenou

27.07.2017

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

17.07.2017

Dovolená - lékařka

- 28.7.2017 má praktická lékařka v Žinkovech a Neurazech dovolenou

07.07.2017

Dovolená

Obecní úřad Neurazy uzavřen - dovolená

03.07.2017

Dovolená - zubní lékařka

-7.7.2017 má zubní lékařka v Žinkovech dovolenou

27.06.2017

elektřina - Soběsuky

od 7.30 do 15 hod. bude přerušena v Soběsukách dodávka elektřiny.

22.06.2017

ZO

od 18 hod. se koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy v Partolticích - bývalá škola, 1. patro

16.06.2017

Novoveský Sandál

-17.6.2017, pátek 16.6. tradiční zpívaná a jamsession, sobota 17.6. od 13 hod. - NOVOVESKÝ SANDÁL v Nové Vsi - parket

01.01.2017

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012